STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

GHI CHÚ

Công ty Cổ phần Đầu tư Vzone Global

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Vzone Land

Công ty Cổ phần Tiếp thị số Vzone Digital Marketing

Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Blockchain

Sàn Thương mại điện tử Ocopmart

Mạng Xã Hội Vdiarybook

Sàn giao dịch Cổ phần số Vzonex

Sàn giao dịch Cổ phần số Vzonex

Xác thực nguồn gốc sản phẩm trên nền tảng Blockchain

Hệ thống cung cấp website tự động

Hệ thống đăng ký tên miền tự động

Hệ thống đăng ký Hosting

Hệ thống đăng ký VPS

Hệ thống đăng ký Email

Chia sẻ địa điểm và chia sẻ Wifi

Dự án Xây dựng Trung tâm Công nghệ Vzone Global Technololy Central

STT

1

2

3

4

5

GHI CHÚ

Youtube Vzone Media

Youtube Công ty Cổ phần Bất động sản Vzone Land

Youtube Sàn Thương mại điện tử Ocopmart

Youtube Công ty Cổ phần Tiếp thị số Vzone Digital Marketing

Youtube Sàn giao dịch Cổ phần số

STT

1

2

3

4

5

GHI CHÚ

Telegram Công ty Cổ phần Bất động sản Vzone Land

Telegram Công ty Cổ phần Tiếp thị số Vzone Digital Marketing

Telegram Sàn Thương mại điện tử Ocopmart

Telegram Sàn giao dịch Cổ phần số Vzonex