Dự Án phát triển APP tiêu dùng thông minh tiepthiso.org

Lĩnh vực hoạt động: TMĐT , Thương mại số
Thông tin dự án

Chủ dự án : Trung tâm công nghệ PGA PARTNER TECHNOLOGY

Điều hành : CEO Lê Trung Hiếu

Giám đốc công nghệ : : Vu Quang Minh

Thiết Kế :  Design Team

Tiến độ : Dự kiến 01/06/2021 ra mắt

Nền tảng: Web,App

Dịch vụ : Web TMĐT dành riêng cho cộng đồng tiêu dùng thông minh