5

SOCIAL NETWORK PROJECT

Lĩnh vực hoạt động: cung cấp giải pháp kết nối trao đổi thông tin trên nền tảng số
Thông tin dự án

Chủ dự án : Trung tâm công nghệ PGA PARTNER TECHNOLOGY
Giám đốc công nghệ: Đoàn Thế Anh 

Điều hành : Lê Trung Hiếu ,

Thiết Kế : Design Team

Code: PGA PARTNER DIGITAL TECHNOLOGY CENTER

Time line : 09/2021 Ra mắt phiên bản Beta 

Nền tảng: Web,APP 

 
 

6