Tag Archives: CHUYỂN ĐỔI SỐ

EVNNPC chuyển đổi số gần 7 triệu hợp đồng khách hàng

Đến hết tháng 7-2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã thực hiện chuyển đổi số được gần 7 triệu hợp đồng; số công tơ điện tử (có thể đọc xa) 5.504.965 chiếc, số công tơ đã đọc xa là 4.724.342 chiếc, đạt tỷ lệ 86%. Công nhân Điện lực miền Bắc đang […]