Tag Archives: THÔNG BÁO

Thông báo: V/V mở rộng cuộc thi vẽ tranh online “TRẺ EM VIỆT NAM VỚI CUỘC CHIẾN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19”

Thông báo số 06-2021/TB/VZONE.G mở rộng cuộc thi vẽ tranh Online “TRẺ EM VIỆT NAM VỚI CUỘC CHIẾN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19” —————————————— Mọi thắc mắc xin liên hệ:  Fanpage: https://www.facebook.com/pga.partner.vn  Email: Vzonestudent@gmail.com  

Thông báo Mời họp Cổ đông Công ty Cổ Phần PGA PARTNER

Công ty Cổ Phần PGA PARTNER trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Hội nghị Cổ đông thường niên tháng 08 năm 2021 của Công ty. Thời gian: 20h00 đến 21h00 ngày thứ 2 (02/08/2021); Địa điểm: Phòng ZOOM trực tuyến của Công ty Cổ phần PGA PARTNER; Nội dung: Báo cáo tình […]