Tag Archives: VZONE CHARITY

CHƯƠNG TRÌNH CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TH LƠ PANG

Năm học mới lần nữa lại bắt đầu cho tất cả học sinh cả nước. Nhưng những năm trước trong thời gian này. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều em nhỏ cấp sách đến trường cùng hòa vào không khí khai giảng năm học mới thật sôi động. Nhưng khác với mọi năm trong mùa […]