Tag Archives: VZONE DIGITAL MARKETING

Công ty Cổ phần Tiếp thị số Vzone Digital Marketing – Chúc mừng quý Cộng sự đã hoàn thành xuất sắc khóa Đào tạo Lãnh đạo về Quản lý và Kinh Doanh 4.0

🎉🎉🎉KẾT THÚC KHÓA HUẤN LUYỆN  🎉🎉🎉 Kết thúc đợt 1– 4 ngày học của khóa học chuyên sâu : Đánh thức tiềm năng lãnh đạo của chính bạn được tổ chức tại Công ty cổ phần tiếp thị số Vzone Digital Marketing. Khóa học dành cho những con người giàu khát khao, mong muốn tạo […]

Thông báo: V/V mở rộng cuộc thi vẽ tranh online “TRẺ EM VIỆT NAM VỚI CUỘC CHIẾN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19”

Thông báo số 06-2021/TB/VZONE.G mở rộng cuộc thi vẽ tranh Online “TRẺ EM VIỆT NAM VỚI CUỘC CHIẾN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19” —————————————— Mọi thắc mắc xin liên hệ:  Fanpage: https://www.facebook.com/pga.partner.vn  Email: Vzonestudent@gmail.com